ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ ZASKLENÍ

IZOLAČNÍ SKLA ZAJIŠŤUJÍ AKUSTICKOU POHODU

Nadměrné množství zvukových podnětů způsobuje stres. Pohodu pro náročnou duševní práci zajistí speciálně konstruovaná izolační skla. Pro posouzení akustických vlastností skleněných výplní je nejčastěji používanou veličinou index vzduchové neprůzvučnosti IL vyjadřovaný v jednotkách dB. Ten určuje izolační schopnost prvku vůči zvuku šířícímu se vzduchem. Je porovnatelný s hodnotou RW uváděnou v cizí literatuře. Běžně vyráběná izolační skla mají poměrně dobré zvukové izolační vlastnosti IL = 30 až 52 dB. Z toho vyplývá i jejich využití pro ochranu vnitřních prostor proti venkovnímu hluku. Zlepšené vlastnosti o 1 až 3 dB vykazují izolační skla plněná plynem nebo směsí plynů.

POZNÁMKA

Izolační skla, která mají ve skladbě vrstvené sklo, mohou sloužit zároveň jako bezpečnostní zasklení.

POUŽITÍ

Zasklívání objektů v blízkosti dálnic, letišť, rušných křižovatek a podobně. Téže se užívají pro rozhlasová a televizní studia, kde je vyžadováno důkladné odhlučnění od okolních prostor.

Obrázek řezu