ÚDRŽBA OKEN

Chcete-li být s plastovými okny opravdu spokojeni, pamatujte na to, že musíte správně větrat a okna dobře udržovat.

Jak zabránit škodám způsobeným vlhkostí

Plastová okna od firmy MN Okna-dveře jsou špičkovým výrobkem. Dokonale těsní, mají vysokou tepelnou odolnost a chrání před hlukem zvenčí. Tato okna splní požadavky na úsporu tepelné energie. Vysoká těsnost oken však snižuje výměnu vzduchu mezi venkovním a vnitřním prostředím. V každém bytě je řada zdrojů vlhkosti: V kuchyni a v koupelně vzniká vodní pára, také pokojové rostliny a především lidé jsou zdrojem vlhkosti. Vlhký vzduch kondenzuje zejména v dolní části oken. To může vést k vlhnutí stěn, vzniku plísňových skvrn a opadávání omítky.

Dbejte proto na pravidelné větrání:

Během dne větrejte - podle užívání místností - co nejčastěji (vždy nejméně 5 minut). Krátké nárazové větrání spotřebuje jen relativně málo tepla, zato účinně odvádí vlhký vzduch z místností, takže vlhkost vzduchu v bytě má potom opět normální úroveň.

Topná tělesa v místnosti

Nejvhodnější místo pro umístění topných těles je pod okny. Okenní parapet nemá být umístěn těsně nad tělesem a nemá přesahovat příliš do místnosti proto, aby teplý vzduch mohl stoupat a okno "omýval". Tím docílíte správného proudění vzduchu. Před velkoplošnými terasovými dveřmi má být takzvané konvektorové topení instalováno v podlaze. Proudění vzduchu je v takovém případě optimální a volnému výhledu ven přitom nic nebrání.

Správné umístění nábytku a záclon

Záclony mají být umístěny v určité vzdálenosti od okna. Dříve běžně užívané stahovací rolety bránily cirkulaci vzduchu podél zasklených ploch. Proto na sklech snadno kondenzovaly vodní páry. Těžké závěsy a rolety je nejlépe umístit tak, aby vzdálenost mezi závěsem a okenní tabulí byla nejméně 30 centimetrů. Nábytek má být umístěn s mírným odstupem od stěn, aby vzduch za ním mohl proudit.

Květiny a rostliny na parapetu

Na vnitřním parapetu nemá být mnoho květin Květiny a okrasné rostliny jsou zdrojem vlhkosti. Vyvarujte se toho, aby květiny zakryly doslova celé okno (to ostatně růstu některých rostlin ani neprospívá). Umístěte květiny tak, aby vzduch mohl proudit mezi nimi a oknem. Prospěje to i vašim květinám.

Správný způsob čištění a údržby plastových oken:

Při utírání prachu suchou utěrkou na bílých plastových oknech přechodně vzniká elektrostatický náboj. Proto je vhodné, když bílá plastová okna občas ošetříte antistatickým prostředkem. V žádném případě nepoužívejte k čištění plastových oken agresivní čisticí prostředky, například tekuté písky Ata či Real, ani takové pomůcky, které mohou okna poškrábat - například drátěnky. Nikdy nečistěte profily (rámy a křídla) nitroředidly nebo podobnými rozpouštědly, protože hrozí nebezpečí poškození jejich povrchu. Bílá plastová okna čistěte speciálními prostředky určenými pro bílé plastové okenní profily. Okna s povrchovým dekorem ošetřujte pouze pomocí běžných neagresivních čisticích prostředků používaných v domácnostech. I zde platí: Nečistěte hrubými prostředky ani rozpouštědly. Na silně znečištěná okna můžete u MN Okna-dveře zakoupit speciální čisticí prostředek.

Správná údržba plastových oken.

Mechanické a pohyblivé součásti všech oken potřebují čas od času malou kontrolu a údržbu. Platí to i pro vaše nová okna a dveře. Potřebné úkony jsou relativně jednoduché a můžete je provádět vy sami. Otevřete okno do polohy "otevřeno". Otevřete okno do polohy "otevřeno".

1. Horní závěs: Potřete olejem.
2. Uchycení vyklápění (nůžky): Dlouhý otvor, případně vedení namažte.
3. Rohová část kování (pohyblivá): Není třeba udržovat.
4. Válečkové uzávěry: Zavírací čepy s otočným válečkem potřete olejem.
5. Prostor před těsněním, takzvaná předkomora (pouze u okenních systémů se středovým těsněním): Čistěte například vysavačem prachu. Vyzkoušejte, zda obvodové těsnění dobře přiléhá k rámu a zda nejsou porušena místa, kde je těsnění přilepeno (v rozích). Pokud tomu tak není, obraťte se na odborného opraváře.

6. Odvodňovací drážka: Přesvědčte se, zda otvory přivádějící a odvádějící vzduch nejsou zaneseny nečistotami.
V případě potřeby je vyčistěte tenkou dřevěnou nebo plastovou špejlí. Po osazení oken má být výstupní drážka vždy v poloze A a B (viz obrázek). Otevřete okno do výklopné polohy.

7. Držení nůžek: Naolejujte (viz také poloha 2).
8. Rohový závěs: Naolejujte.

Kdy byste měli zavolat opraváře:

Okenní křídlo může někdy úplně "sednout". To znamená, že při otevření svírá a při zavírání drhne. V takovém případě raději zavolejte opraváře. Ten pomocí nastavitelných šroubů křídlo seřídí a závadu odstraní. Dosedá-li křídlo příliš ztuha, upraví zasklení. Pomůže vám také, odlepí-li se na některých místech těsnění nebo přestane-li bezchybně fungovat kování.