ZASKLENÍ SE ZESÍLENOU TEPELNOU IZOLACÍ

Tepelně izolační skla v porovnání se standardním nebo protislunečním provedením zřetelně snižují tepelné ztráty. Nahradí-li se u standardních nebo protislunečních izolačních skel vnitřní tabule sklem s nízkou emisivitou (na povrchu skla je nanesena speciální vrstva oxidu kovu), podaří se výrazně snížit hodnotu koeficientu prostupu tepla Dalšího zlepšení této hodnoty lze docílit výměnou vzduchu v dutině izolačního skla za plyn s nízkou tepelnou vodivostí. Porovnání tepelně izolačních vlastností standardního izolačního skla s vlastnostmi skla se zesílenou tepelnou izolací – hodnoty "k" ve W.m-2.K-1:
výrobek šíře dutiny v mm
12,0 15,0
standardní izolační sklo 3,0 2,8
speciální
izolační sklo
1,8 1,6
*1,5 *1,3


* Dutina plněná plynem

Tato izolační skla se vyznačují ještě dalším zajímavým efektem: Vysoká propustnost ve viditelné oblasti slunečního spektra dovoluje poměrně vysoký prostup sluneční energie do místnosti, kde se světelné záření mění v tepelné, které je vrstvou oxidu kovu nanesenou na vnitřním skle odráženo zpět do místnosti.
Tím se zvyšují tepelné zisky v chladnějších obdobích.

Aby se docílilo více funkčních či estetických vlastností tohoto speciálního izolačního skla, lze vnější čiré sklo nahradit sklem barveným ve hmotě, sklem reflexním nebo bezpečnostním.