O SKLECH

Firma MN Okna-dveře používá pro své výrobky izolační skla od renomovaných a záruky poskytujících firem (BB-Glas, T-Glas a jiné). Zákazníci mohou volit mezi zasklením standardním, protislunečním, se zesílenou tepelnou izolací, zvukově izolačním a zasklením s bezpečnostním účinkem. Uvedené vlastnosti skel lze kombinovat.

Izolační skla tvoří dvě nebo více tabulí plochého skla, jejichž vzdálenost vymezují různě široké distanční profily. Ty jsou plněny vysoušecím prostředkem schopným absorbovat náznaky vlhkosti v dutině mezi skly.
Skla s profilem jsou spojena trvale plastickým organickým tmelem, který funguje jako bariéra proti pronikání vlhkosti do dutiny. Vnější okraj izolačního skla je utěsněn trvale pružným tmelem s výbornými fyzikálně mechanickými vlastnostmi.
U takto dvojitě tmelených izolačních skel je zaručena jejich vysoká odolnost proti mechanickému namáhání (tlaku a nárazům větru, vibracím, vlivu změn atmosférického tlaku, manipulačnímu zatěžování a podobně).

Aby izolační sklo mohlo plnit rozmanité funkce, kombinují se různé druhy skel, a dodávají se s následujícími specifiky:

1. skla standardní
2. skla protisluneční
3. tepelně izolační skla
4. zvukově izolační skla
5. skla s bezpečnostními prvky


STANDARDNÍ ZASKLENÍ

Standardní izolační sklo je sestaveno z tabulí plochého skla o tloušťce 4 mm se vzduchovou dutinou mezi skly 12 mm. Tepelně izolační schopnost výrobku je vyjádřena hodnotou koeficientu "k" (W.m-2.K-1). V porovnání s jednoduchým zasklením umožňuje izolační dvojsklo snížení ztrát o 40 až 48%, izolační sklo se sníženou emisivitou až o 65%. Hodnota koeficientu tepelného prostupu "k" kolísá v závislosti na šíři vzduchové mezery:

Vzduchová dutina v mm Koeficient tepelného prostupu "k" ve (W.m-2.K-1)
6 3,4
8 3,1
12 2,9 - 3,0
15 2,8


Jsou-li kladeny požadavky na vysokou světelnou propustnost a zároveň se má omezit průhled, lze použít do skladby izolačního skla dekorativní lité sklo (s ornamentem) s vysokou rozptylnou světelnou propustností. Tvary mohou být pravidelné i nepravidelné. Plochu izolačního skla lze opticky rozdělit ozdobnou mřížkou umístěnou v dutině. Tato skla jsou vhodná pro rekonstrukce budov, historických objektů a rodinných domků.

POUŽITÍ

Pro všechny druhy samonosných rámů ve vertikálním zasklení.