ZASKLENÍ S BEZPEČNOSTNÍM ÚČINKEM

Bezpečnost zasklení závisí na schopnosti materiálu odolávat různorodému namáhání.

CO JE OCHRANNÉ ZASKLENÍ?

Pojem ochranné zasklení se vztahuje na izolační skla využívající bezpečnostních skel, to znamená skel vrstvených, tvrzených nebo drátoskel odolávajících zvýšenému mechanickému zatížení, náhlým změnám teploty, násilnému vniknutí a podobně. Lze je bez obav použít v nejnáročnějších architektonických návrzích jak na svislých, tak na skloněných plochách.

Kombinace se sklem tvrzeným.

Tvrzené sklo je při zatížení větrem a tepelné námaze čtyřnásobně pevnější než běžné sklo stejné tloušťky. Při rozbití vznikají malé, neostré částice, čímž je minimalizována možnost zranění.

Kombinace se sklem vrstveným.

Použití vrstvených skel přispívá ke zvýšení bezpečnosti proti vloupání, snižuje riziko poškození majetku nebo poranění osob úlomky skla, neboť ty při destrukci ulpí na plastové fólii. Tato kombinace v neposlední řadě přispívá i ke ztlumení hluku. Vrstvená skla nemusí být vždy jenom čirá. Použití barevných, průhledných i neprůhledných fólií stejně jako skel barevných a reflexních umožní vytvoření široké palety izolačních skel s vysokým estetickým efektem i s účelnou ochranou proti slunečnímu záření.

Kombinace se sklem s drátěnou vložkou. V případě lomu nárazem nebo tepelným šokem se zachová integrita tabule, což redukuje riziko poranění. Integrita a stabilita skla zůstávají zachovány také v případě působení ohně. Tato vlastnost skel s drátěnou vložkou při požáru zabrání šíření plamenů a zplodin hoření.