PROTISLUNEČNÍ ZASKLENÍ

Se vzrůstající plochou skleněné výplně stoupá přesvětlení a přeteplení interiérů vlivem slunečního záření, což z hlediska pohody v prostředí může do jisté míry působit velmi nepříznivě. S těmito nežádoucími jevy se vyrovnají speciální izolační skla. Nahradí-li se ve standardním izolačním skle vnější čirá tabule sklem s reflexní či absorbční charakteristikou, odbourají se nepříznivé vlivy nadměrného slunečního záření. Širokou paletu protislunečních izolačních skel lze rozdělit do dvou skupin: 1. skla s absorbční charakteristikou probarvená ve hmotě v barvách bronz, zelená, šedá, 2. skla s reflexní a absorbční charakteristikou v barvách čirá, bronz, šedá, zelená, modrá, stříbrná. Reflexní účinky lze regulovat orientací vrstvy oxidu kovu na skle – výraznější jsou při orientaci vrstvy k dopadajícímu záření. Je-li vrstva orientována do dutiny izolačního skla, sníží se podstatně hodnota reflexe.

POUŽITÍ

Celoskleněné fasády, interiérové příčky a podobně.