OKNA S VĚTRACÍM SYSTÉMEM

Výměna starých oken za nová může mít i negativní důsledky - zejména hromadění škodlivé vlhkosti a celkové zhoršení prostorové hygieny. Proto německá plastařská firma KBE vyvinula základní větrací systém pro řízenou výměnu vzduchu a průběžné odstraňování vlhkosti. Tento systém je možno instalovat do oken se středovým těsněním (chráněný průmyslový vzor, schválený systém řízení jakosti DIN ISO 9001, stav 08.95).

Řez křídlem a rámem okna se středovým těsněním Stále dokonalejší technologie, přísnější předpisy – zejména snaha zamezit tepelné ztráty – způsobily, že byty s novými okny opatřenými dvojitým těsněním jsou téměř hermeticky uzavřené. "Samovětrání" špatně těsnícími okny už neexistuje. To v praxi sice přináší úspory energie, ale také zhoršení klimatu a zejména ve starších budovách škody způsobené vlhkostí. Nevýhody vzduchotěsných oken odstranil nový okenní systém se středovým těsněním firmy KBE, který zaručuje větrání okenním rámem a křídlem a současně splňuje nové předpisy o ochraně proti tepelným ztrátám a o ochraně proti hluku.

Větrací systém KBE

Spodním a svislým dílem okna vstupuje venkovní vzduch mezi rám a křídlo do vnější komory před středovým těsněním a proudí nahoru. Po průchodu oddělenou komorou obsahující těsnicí a zvuk pohlcující podušku proudí vzduch do prostoru mezi rámem a křídlem. Odtud se dostává přesazenými otvory umístěnými v horní části okenního křídla do místnosti.
Větrací štěrbiny jsou uspořádány tak, aby nemohl nastat průvan a nežádoucí zvukové efekty. Rozdílným tlakem a sáním na opačných stranách budovy dochází k výměně vzduchu. Poměrně suchý vzduch proudí na návětrné straně domu dovnitř a vlhčí pokojový vzduch je okny umístěnými na závětrné straně odváděn ven. Proto je třeba, aby základním větracím systémem KBE byla vybavena všechna okna bytu. Výměnou vzduchu uvnitř místnosti je také zajištěno odvlhčování a dostatečný přívod vzduchu pro spalování.

Výhody

Při dostatečném množství a velikosti oken je základní větrací systém KBE zárukou, že místnosti budou neustále zásobovány čerstvým vzduchem a že nehrozí nebezpečí vzniku škod způsobených vlhkostí. To vše prokázala nejen laboratorní měření. Nárazové větrání nebo větrání výklopným ventilačním oknem už není třeba provádět. To má velký význam zejména v bytech, které nelze větrat tímto tradičním způsobem - například při dlouhodobé nepřítomnosti, o dovolené nebo v noci. Větrací systém uživatelé bytu nevidí, nemusí obsluhovat žádná další zařízení ani studovat návody k použití. U bytů či místností s centrálním odvodem vzduchu (koupelny, kuchyně) je základní větrací systém KBE doslova nutností, protože jinak se do nich nedostane potřebné množství čerstvého vzduchu a zařízení pro odvod vzduchu nejsou účinná.

Nadměrné hodnoty

Důmyslné rozmístění větracích otvorů a komor nezhoršuje zvukový útlum oken. Při osazení příslušným sklem tato okna spolehlivě potlačí hluky zařazené do 3. a 4. hlukové skupiny. Nejnovější zkoušky základního větracího systému KBE v Institutu pro okenní techniku v Rosenheimu prokázaly snížení hluku až o 42 dB, což odpovídá zařazení do 4. skupiny ochrany proti hluku.
Rovněž měření odolnosti proti prudkému a nárazovému dešti prokázala zařazení do nejvyšší kategorie, do skupiny "C".
Výrobky zařazené při zkouškách průvzdušnosti do kategorie B a C nesmí - podle předpisu o řízení jakosti RAL - při zkušebním tlaku 10 Pa propustit během 1 hodiny více než 1 m3 vzduchu na 1 běžný metr okenní spáry (hodnota a = m3/bm). Koeficient průvzdušnosti spár (hodnota a) nových oken bez základního větracího systému činí zpravidla méně než 0,1 m3/bm, to znamená, že taková okna jsou téměř nepropustná. Naměřená hodnota oken se základním větracím systémem KBE dosahuje při tlaku 10 Pa 0,71 m3/bm.
Nové předpisy o ochraně proti tepelným ztrátám stanoví minimální poměr výměny vzduchu 0,5, to znamená, že během jedné hodiny se musí v místnosti vyměnit alespoň polovina objemu vzduchu. Při častém pobytu v místnostech s klasickými okny, například v obývacích pokojích a v ložnicích, může však docházet až k takzvanému akumulátorovému efektu: Vzduch v takových místnostech se vymění za 2,5 až 5 hodin. Základní větrací systém KBE významnou měrou přispívá k naplnění nových předpisů.