Obnova panelových domů

Firma MN Okna-dveře nabízí plastová okna určená pro obnovu panelových domů oproti základní ceně až o třetinu levněji! Až patnáctiprocentní slevu poskytujeme zájemcům o výměnu oken v jednotlivých bytech, další až patnáctiprocentní cenové zvýhodnění získají ti zákazníci, kteří se rozhodnou pro výměnu oken v celém domě či sekci.

Stav oken a balkonových dveří mnoha panelových domů postavených v sedmdesátých letech a dříve se rychle zhoršuje. Vyvstává otázka, zda provést důkladnou údržbu, která jejich životnost snad ještě o několik let prodlouží, nebo zda uvažovat dlouhodoběji a investovat do nových oken. S rostoucími náklady na vytápění se návratnost takové investice výrazně zkracuje nemluvě o zlepšení vnějšího i vnitřního vzhledu oken, jejich finančně nenáročné údržbě, snadném mytí, lepší funkci ventilaček a o velmi dlouhé životnosti. Pojem plastové okno přesto u většiny laiků stále vyvolává nedůvěru případně řadu otázek. Alespoň na některé z nich vám chceme odpovědět.

Námitka:

Nikdo neví, co plastové okno udělá za několik let.

Odpověď:

Například v Německu se výrobou plastových oken zabývají již od počátku padesátých let a jejich produkce se tam neustále zvyšuje. Plastová okna jsou novinkou pouze u nás, nikoli v západní Evropě. Záruční doba je pět let.

Námitka:

Plastová okna stavbu dokonale utěsní, zamezí cirkulaci vzduchu a v místnostech se může tvořit plíseň.

Odpověď:

Okna vyrobená z profilů KBE mohou být vybavena takzvaným základním větracím systémem. Ten umožňuje výměnu vzduchu i při zavřených oknech, přičemž zůstává zachován jejich vynikající zvukový útlum a příliš se nezhorší ani tepelně izolační vlastnosti. Výzkumy prokázaly, že z průměrného třípokojového bytu tento větrací systém za týden odvede až 25 litrů vody.

Námitka:

Plast je materiál, který se bude kroutit a možná i praskat.

Odpověď:

Plastová okna jsou zpevněna ocelovými pozinkovanými výztuhami uzavřenými v jedné z komor, kam nemůže vzduch a tím ani vlhkost. Kvalita svárů je pravidelně testována a reklamace na jejich pevnost se nevyskytují.

Námitka:

Bílá plastová okna se do každé stavby nehodí.

Odpověď:

Rámy i křídla plastových oken se vyrábějí i jako věrné imitace dřeva nebo v pastelových barvách, například v tmavě hnědé. Dá se kombinovat například i hnědý rám a bílé křídlo.

Námitka:

Dřevěné okno je tradiční výrobek a k domu přirozeně patří.

Odpověď:

Tato námitka je na místě u určitých typů staveb, nikoli však u panelových domů. Výrobci dřevěných oken se potýkají s kvalitou zpracovávaného materiálu a s jeho cenou, životnost nátěrových hmot je časově velmi omezena. Kvalitní dřevěné okno je proto luxusní výrobek, který je nám od přírody velmi blízký, ale je podstatně dražší než okno z PVC.

Otázka:

Rozhodnu-li se okna vyměnit, jak mám postupovat?

Odpověď:

1. Sdělte nám přibližné rozměry vašich stávajících oken a my pro vás zpracujeme předběžnou cenovou nabídku.

2. Je-li pro vás naše nabídka přijatelná, naše dispečerka s vámi po telefonické objednávce dohodne datum a hodinu přesného zaměření technikem (služba zdarma), který tím přebírá odpovědnost za rozměry výrobků (každé okno se vyrábí na zakázku).

3. Do pěti dnů vám doručíme smlouvu o dílo, v níž mohou být zaneseny činnosti podle vašeho přání (demontáž původních oken, případně jejich ekologická likvidace, montáž nových oken, zednické začistění špalet apod.) a v níž jsou mimo jiné vymezeny i dodací, platební a záruční podmínky.

4. Podepsanou smlouvu nám zašlete a naši pracovníci ve stanoveném termínu dohodnuté práce provedou.

Možná vás napadají ještě další otázky. Uvažujete-li o výměně oken, rádi vám na ně odpovíme. Po dohodě vás můžeme ve večerních hodinách i navštívit. Popřípadě můžete pro naše kontaktování využít tento formulář Pro panelové domy doporučujeme zachování původního členění křídel - nová okna tak nezmění celkový vzhled budovy a pouze nepatrně se odliší od oken sousedů, kteří se k výměně dosud neodhodlali. Nemusíte žádat ani o stavební povolení. Chcete-li mít vše v naprostém pořádku, zpravidla postačí pouze oznámení na stavební odbor příslušného obecního úřadu. K dodaným výrobkům vám na požádání poskytneme certifikáty ze státem autorizované zkušebny, protokoly o hygienické nezávadnosti a prohlášení o shodě.