O PROFILECH

MN Okna-dveře vyrábí plastová okna a dveře z německých profilů. Jsou to vesměs stavebnicové systémy umožňující nabídnout zákazníkům širokou škálu variant co do šířky profilů, jejich barevnosti, vzhledu, tepelně izolačních vlastností, ceny atd.
Velké množství profilů umožňuje splnit nejrozmanitější přání zákazníků a architektů. Kapitálové zázemí dává firmě MN Okna-dveře možnosti pracovat se třemi profilovými systémy: KBE, Trocal a Veka.

********

Systém KBE nabízí čtyři podsystémy:
a) systém středového těsnění (KBEMD), jehož hlavní předností je certifikovaný základní provětrávací systém,
b) systém nalehávkového těsnění (KBEAD), který nabízí širokou škálu imitací dřeva pomocí renolitových fólií, a používá se především na výrobu vchodových dveří,
c) systém sklepních oken (KBEKEFE), jenž má sice horší tepelně-izolační vlastnosti, ale je levnější,
d) systém posuvných oken (KBESF) se zcela odlišnou konstrukcí profilů rámů a křídel.
Systémy středového a nalehávkového těsnění nabízejí různá řešení co do šířek profilů i jejich provedení (předsazené, rovinné a polorovinné).

********

Z profilového systému Trocal zpracovává MN Okna-dveře dva podsystémy:
a) systém středového těsnění (TROMD)
b) systém nalehávkového těsnění (TROAD)
Se systémy Trocal pracuje firma MN Okna-dveře hlavně kvůli široké škále barevných profilů vyráběných technologií koextruze. Povrch těchto profilů je odolnější proti mechanickému poškození, je hladký, bez imitace dřeva. Rovněž oba tyto systémy nabízejí širokou variabilitu a předsazené i rovinné provedení.

********

Systém Veka používá společnost MN Okna-dveře jen pro okna s obloukem, u nich malé poloměry ohybů nedovolují využití systémů KBE či Trocal.

********

Pozor na honbu za komorami! Zdá se, že v poslední době se výběr plastových oken zúžil pouze na honbu za počtem komor použitých plastových profilů. Větší počet komor sice částečně zlepší tepelně-izolační vlastnosti profilů, avšak čím menší jsou komory, tím menší musí být také ocelové výztuže, což zhoršuje statické vlastnosti, především pevnost profilů, o vyšší ceně nemluvě. Mnohdy se dokonce stává, že zákazníci doslova prahnou po pěti a více komorových profilech, ale vyberou si k nim izolační skla bez zvýšeného tepelného odporu. Při porovnání plochy skla a profilu je zřejmé, že taková volba je nesprávná.
MN Okna-dveře zpracovává hlavně tří a čtyřkomorové profily, které dosahují koeficientu prostupu tepla kw = 1,3 až 1,5. Pro srovnání: obyčejné izolační dvojsklo má kw = 2,8 až 3,0, ale bez problémů lze dosáhnout kw = 1,1. Z toho je zřejmé, že je výhodnější investovat do lepších skel než do profilů s vyšším počtem komor. Nicméně i zákazníkům, kteří na vyšším počtu komor trvají, může MN Okna-dveře nabídnout nové pětikomorové profily.