MATERIÁL

Náš materiál dává smysl - je hospodárný i ekologický


Jakostní houževnatý PVC od mezinárodně vedoucích chemických firem zaručuje stabilitu, funkčnost a dlouhou životnost profilů KBE. Vybraná aditiva dávají materiálu odolnost proti povětrnosti, činí jej tvarově i barevně stálý a usnadňují jeho zpracovatelnost.
Výzkum a vývoj v oboru technologie surovin a stabilizátorů náleží dnes i do budoucna k našim prioritám.
V obsáhlých studiích ekologické bilance PVC se prokázaly přednosti tohoto materiálu vůči jiným materiálům pro okna. Tkví především v dlouhé životnosti výrobku, ve snadné údržbě a v možnostech recyklace.
Jakožto zakládající člen FREI – iniciativy pro recyklaci oken – zaručuje KBE zhodnocení vybouraných PVC oken v uzavřeném cyklu.